Shoptsie featured in the CzechCrunch

CzechCrunch is one of the leading online publications in the in Czech Republic. It covers startups among many other topics and we were very honored to be featured on the CzechCrunch website.
Read an excerpt from the original article below:

Podívejte se na 7 projektů, které se dostaly do letošního StartupYardu
Před několika dny pražský StartupYard ohlásil nové investorské posily v podobě Tomáše Čupra a Josefa Matějky, kteří jak jsme vás informovali investovali jednotky milionů Kč do letošního běhu akcelerátoru, za což získali 10% podíl. Nyní přišel čas odhalit, jaké projekty byly vlastně letos vybrané (rovných 6 týmů je jinak z České republiky, 1 z Rumunska). Ještě předtím ale pár otázek na zástupce StartupYardu, Nikolu Rafaje.

Proč jste vybrali zrovna tyto projekty?
Protože jsou to nejslibnější teamy s nejzajímavějšími projekty z více než 200 přihlášek. 🙂 Hledali jsme projekty, které mají blízko k datům nebo mobilům. Navíc se letos posunulo, v jaké fázi jsou – převážná většina vybraných projektů má už zákazníky a/ nebo jejich zakladatelé jsou zkušení podnikatelé, kteří jdou do něčeho nového.
6 zástupců je z ČR, jeden z Rumunska. Byl záměr se soustředit na projekty, za kterými stojí domácí týmy?
Země nehrála vůbec roli, ač polovina přihlášek byla z Čech a Slovenska, v užším výběru 16 projektů bylo 8 zemí. Naopak to beru jako potvrzení, že v Čechách (stejně jako jinde) vznikají výborné věci.
Ok, od kterého z projektů si tedy slibujete nejvíc?
Zeptejte se za 3 měsíce – po prvním společném měsíci převládá nadšení u všech, až se začnou ukazovat výsledky, bude čas na první zhodnocení.
Shoptsie – rumunská e-commerce platforma umožnující komukoliv vytvořit si vlastní eshop bez znalosti programování.

You can read the entire article here: http://www.czechcrunch.cz/2015/04/podivejte-se-na-7-projektu-ktere-se-dostaly-do-letosniho-startupyardu/

Soldigo

Soldigo is an intuitive online store creator for those who don't know how to sell online. Unlike other pay-as-you-go services, Soldigo provides beginners with a risk-free entry into online sales.


Try Soldigo free for 30 days!


Sing up now