Terms and conditions

1. Definiții
În cadrul acestui Acord, cu excepția cazului în care contextul impune altfel, următoarele expresii au următoarele semnificații:

"Zi lucrătoare" - înseamnă o zi în afara zilelor de sâmbătă, duminică sau sărbători legale din România.
"Data începerii" - înseamnă data la care acest Acord va deveni efectivă, la data înregistrării dumneavoastră la noi.
"Informații confidențiale" - înseamnă toate informațiile care sunt expres marcate ca fiind confidențiale sau care sunt evident de natură confidențială sau care sunt confirmate în scris ca fiind confidențiale în termen de 7 zile de la divulgarea lor.
"Perioada inițială" - înseamnă prima perioadă de plată a acestui Acord, așa cum este specificată în planul de preț ales.
"Serviciile" - înseamnă serviciile care vor fi furnizate de Soldigo în conformitate cu termenii acestui Acord, și anume i) furnizarea Software-ului și ii) serviciile de găzduire legate de utilizarea Software-ului numai.
"Software-ul" - înseamnă diferitele software-uri dezvoltate de societatea noastră ca servicii accesibile pentru utilizare online, așa cum sunt descrise pe site-ul nostru în momentul înregistrării dumneavoastră, dar fără a include orice funcționalitate suplimentară neinclusă la momentul abonării inițiale. În cazul în care funcționalități suplimentare sunt adăugate abonamentului dumneavoastră, fie prin actualizare, fie în alt mod, acești termeni se vor aplica mutatis mutandis și pentru aceste funcționalități suplimentare ulterioare.
"Specificațiile" - înseamnă descrierea software-ului oferit ca parte a Serviciilor, care descrie facilitățile și funcțiile acestuia și care sunt disponibile în orice perioadă de încercare gratuită acordată Clientului.
"Site-ul web" - înseamnă site-ul web creat de Client utilizând Software-ul.


În cadrul acestui Acord:
 • referința la orice lege sau dispoziție legală include o referință la acea lege sau dispoziție legală, așa cum este amendată, extinsă sau reînnoită din când în când;
 • cuvintele care indică singularul includ pluralul, cuvintele care indică un anumit gen includ toate genurile, iar cuvintele care indică persoane includ persoane juridice și persoane fără personalitate juridică; și (în fiecare caz) viceversa;
 • orice referință la o parte în acest Acord include o referință la succesorii săi în drepturi și cesionarii permise; și
 • titlurile la Clauze sunt doar pentru ușurința referirii și nu vor afecta interpretarea sau construcția acestui Acord.

2. Drepturile acordate asupra Software-ului
2.1 În conformitate cu prevederile acestui Acord, Soldigo acordă în mod neexclusiv, neasignabil și limitat la nivel mondial Clientului dreptul de a utiliza Software-ul, exclusiv în scopul operațiunilor comerciale ale Clientului.

2.2 Clientul are dreptul de a utiliza Software-ul pentru a construi propriul său pagină web, a încărca, afișa și stoca date și a tipări și stoca rapoarte în scopul activității sale comerciale

2.3 Clientul recunoaște că nu are licență de descărcare a Software-ului și are dreptul de a utiliza Software-ul doar ca parte a Serviciilor, pe timp limitat și în conformitate cu prevederile prezentului Acord.

2.4 Fără a afecta alte limite de răspundere conținute în acest Acord, obligația exclusivă a Soldigo față de Client se referă la accesul la funcționarea Software-ului și nu se extinde la niciun alt serviciu, inclusiv, dar fără a se limita la sfaturi sau orientări referitoare la utilizarea Software-ului, desfășurarea afacerii Clientului, gestionarea financiară sau performanța afacerii Clientului în cadrul cadrului legal sau reglementar aplicabil afacerii Clientului sau altceva.

3. Găzduire
3.1 Clientul își numește Soldigo în calitate de manager al găzduirii site-ului web în conformitate cu prevederile cuprinse în acest Acord.

3.2 Soldigo va face aranjamente pentru stocarea site-ului web pe un sistem adecvat, la care Clientul are acces în scopul întreținerii continue și va pune la dispoziție site-ul web pentru accesul utilizatorilor de pe internet începând cu Data începerii și ulterior.

3.3 Soldigo este de acord să efectueze întreținerea sistemului și alte acțiuni necesare în mod rezonabil pentru a menține accesul la site-ul web.

3.4 Soldigo va depune eforturi rezonabile pentru a asigura accesul continuu la site-ul web, dar nu va fi responsabil pentru perioadele în care serverele nu funcționează din cauza i) întreținerii serverului și software-ului ii) erorilor tehnice pentru care se fac eforturi rezonabile pentru a repara astfel de erori, iii) culpei utilizatorului, sau iv) datorită unei cauze de forță majoră..

3.5 Soldigo va suspenda disponibilitatea site-ului web pe internet, la cererea scrisă a Clientului, în cel mai scurt timp posibil.

4. Acces și utilizare
4.1 Pentru a beneficia de Serviciile oferite de Soldigo, trebuie să vă înregistrați conform instrucțiunilor, inclusiv crearea unei parole și furnizarea numelui magazinului dumneavoastră împreună cu alte informații solicitate. Este o condiție a acestui acord ca dumneavoastră să aveți peste 18 ani și prin solicitarea de înregistrare la noi confirmați că dumneavoastră și orice persoană pe care o autorizați să utilizeze sistemul creat de dumneavoastră folosind Serviciile, au vârsta de peste 18 ani.

4.2 La sau după Data începerii, Soldigo va furniza Clientului acces la Servicii prin intermediul unui cont de utilizator care include un nume de utilizator și o parolă. Clientul va furniza Soldigo și alte informații de contact și identitate înainte de Data începerii, iar detaliile de acces sunt furnizate Clientului pe baza acestor informații transmise către Soldigo. Soldigo nu își asumă responsabilitatea în cazul în care Clientul nu poate obține acces la Servicii în cazul în care informațiile furnizate sunt inexacte. Clientul garantează că toate informațiile furnizate către Soldigo sunt precise.

4.3 Dacă Soldigo va afla sau va suspecta că o persoană neautorizată a obținut sau a încercat să obțină acces la contul Clientului, inclusiv la datele stocate în acesta, atunci Soldigo va notifica Clientul și va schimba imediat parola de securitate a Clientului. Clientul va notifica prompt Soldigo în cazul în care constată sau suspectează că o persoană neautorizată a obținut sau a încercat să obțină acces la contul său, inclusiv la datele stocate în acesta, iar Soldigo va schimba parola de securitate a Clientului.

4.4 Soldigo va pune la dispoziție Serviciile Clientului în orice moment, cu excepția cazului în care sunt necesare întreținerea rezonabilă a Software-ului sau Găzduirii și în conformitate cu obligațiile Clientului de a furniza mijloacele proprii de telecomunicații pentru accesarea Serviciilor. Soldigo va depune eforturi rezonabile pentru a anticipa și a comunica Clientului perioadele în care Serviciile nu vor fi disponibile, iar în măsura în care a îndeplinit această obligație, Soldigo nu va fi responsabil în fața Clientului pentru orice refuz de acces din partea Clientului sau publicului (după caz) la Servicii în timpul acestor perioade.

4.5 Accesul și utilizarea Serviciilor sunt supuse politicii de confidențialitate a Soldigo, actualizată din când în când, care este în mod expres încorporată în acești termeni.

5. Consultanță suplimentară în marketing
5.1 Soldigo are dreptul de a furniza, din când în când, consultanță opțională în marketing sub formă de buletine informative, bloguri, cărți electronice, evenimente, șabloane personalizate de magazin sau alte materiale, în plus față de Serviciile furnizate în cadrul unui Plan de plată. Pentru aceasta, este necesară utilizarea adresei dvs. de e-mail și a altor detalii de contact furnizate de către dvs. Aceste comunicări pot include și sfaturi referitoare la utilizarea mai eficientă a funcționalităților existente sau noi ale Serviciilor Soldigo.

5.2 În cadrul utilizării Serviciilor Soldigo, aveți obligația de a depune eforturi rezonabile pentru a vă menține la curent cu sfaturile și tendințele actuale în marketing.

5.3 Recunoașteți că orice sfat de marketing oferit de Soldigo este furnizat în scopul de a vă menține la curent cu tendințele actuale în marketing și este oferit fără a lua în considerare afacerea dvs. în mod particular, motiv pentru care nu ar trebui să vă bazați exclusiv pe acesta. Se recomandă să solicitați sfaturi de marketing adaptate afacerii dvs.

5.4 Soldigo își rezervă dreptul de a percepe o taxă pentru orice sfat de marketing, cu condiția ca acesta să vă fie notificat în prealabil sau în conformitate cu un Plan de plată anunțat și la care v-ați înscris.

6. Taxe și plată
6.1 Pe o perioadă de 14 de zile începând cu Data începerii, Clientul beneficiază de un termen de încercare de 14 de zile în care să analizeze și să evalueze funcționalitatea Serviciilor oferite de Soldigo. Dacă, după acea perioadă, Clientul continuă să aibă acces la Servicii, acesta va utiliza Serviciile la tarife conform planurilor publicate de Soldigo și alese de Client. Pentru a beneficia de perioada de încercare, Clientul trebuie să se înregistreze complet pentru Servicii înainte de aceasta.

6.2 Fără a afecta altceva scris în acest Acord, în ceea ce privește perioada de încercare, Soldigo își rezervă dreptul de a întrerupe, exclude sau limita orice parte a Serviciilor în orice moment, fără nicio răspundere față de Client și nu face nicio reprezentare în privința potrivirii Serviciilor pentru scopul Clientului. Pentru evitarea oricăror îndoieli, este responsabilitatea Clientului pentru orice utilizare a Serviciilor în timpul unei perioade de plată.

6.3 Clientul trebuie să plătească taxele pentru astfel de Servicii periodic în avans, conform Planului ales, la prețul indicat în cererea Clientului ("Tarifele"), într-o monedă aleasă la discreția Soldigo din când în când. Pentru evitarea oricăror îndoieli, odată ce taxele devin datorate, acestea trebuie plătite în întregime pentru întreaga perioadă în avans, indiferent de informațiile privind descompunerea acestor taxe conținute în materialele publicitare ale Soldigo. În cazul în care Clientul dorește să schimbe planul de preț ales sau Soldigo întrerupe legal funcționalitatea extinsă, Clientul va rămâne responsabil pentru timpul proporțional neutilizat din planul de preț inițial la care s-a înscris, cu excepția cazului în care Soldigo face o renunțare opțională comunicată Clientului în conformitate cu termenii Acordului.

6.4 Clientul trebuie să plătească Taxele către Soldigo în conformitate cu comanda de abonament prin intermediul Stripe, Netopia Payment, PayPal, plata cu cardul sau alte metode oferite de Soldigo, exclusiv la discreția și alegerea Soldigo, iar Cientul acordă Soldigo toate permisiunile necesare și este de acord să semneze astfel de documente necesare pentru ca Soldigo să primească plățile în această modalitate.

6.5 Soldigo poate dezactiva accesul și utilizarea de către Customer a funcționalității extinse a Serviciilor și Soldigo nu are obligația de a furniza toate sau o parte din Servicii, atunci când există plăți neachitate în conformitate cu aceast Acord.

6.6 Taxele plătibile în conformitate cu acest Acord nu includ TVA-ul, care va fi plătit de către Client la rata și în modalitatea stabilită în prezent conform legii, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

6.7 În scopul evitării oricăror îndoieli, Soldigo își rezervă dreptul de a percepe taxe suplimentare pentru funcționalități suplimentare sau upgrade-uri ale Serviciilor, cu condiția ca Clientul să poată decide să-și anuleze abonamentul sau să nu beneficieze de aceste upgrade-uri.

7. Durată și reînnoire automată
7.1 Serviciile vor începe la Data de începere, vor continua pentru Perioada Inițială și se vor reînnoi automat ulterior în conformitate cu planul de preț ales. Cu excepția prevederilor din clauza 6.2 de mai sus, oricare dintre părți poate încheia acest Acord comunicând celeilalte părți în timp util înainte de data reînnoirii, dar va fi supus altor prevederi din acest Acord referitoare la terminarea anticipată a contractului.

7.2 Soldigo are dreptul, în orice moment și din când în când, după expirarea Perioadei Inițiale, să crească Taxele în conformitate cu orice modificare a tarifelor standard de taxe ale Soldigo, trimițând Clientului o notificare scrisă cu cel puțin 30 de zile înainte de data de reînnoire a planului de preț ales. În cazul în care și ori de câte ori se dă o astfel de notificare, Clientul va avea dreptul de a rezilia acest Acord începând cu data la care expiră această notificare, prin trimiterea unei notificări scrise de reziliere către Soldigo, cu cel puțin 30 de zile înainte de această dată.

8. Pregătirea datelor și utilizarea Serviciilor
8.1 Clientul are responsabilitatea exclusivă pentru pregătirea, prezentarea și utilizarea datelor sale în cadrul și în legătură cu Website-ul, inclusiv, dar fără a se limita la:
 • Soldigo nu este responsabil pentru nicio eroare în utilizarea datelor Clientului în legătură cu Serviciile.
 • Soldigo nu își asumă nicio responsabilitate pentru relația dintre Client și cei care vizualizează și cumpără de pe Website-ul Clientului ("Cumpărătorii"), pentru care Clientul este singurul responsabil, inclusiv termeni de vizualizare, termeni de achiziție, dispute, comunicări.
 • Utilizarea de către Client a furnizorului său terț de plăți ales dintre cei oferiți de Soldigo.

8.2 Clientul trebuie să se asigure că orice termeni și condiții pentru vânzarea și achiziționarea produselor sale folosind Serviciile sunt notificate cumpărătorilor săi, deoarece Soldigo nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește furnizarea sau impunerea acestor termeni.

8.3 Clientul își păstrează toate drepturile de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală asupra datelor sale asociate cu Website-ul și aspectul și simțul creat de Client în construcția Website-ului. Soldigo sau licențiatorii săi își păstrează toate drepturile de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală asupra Software-ului și asupra oricăror domenii de drept de autor, mărci comerciale și bunăvoință utilizate sau create de Soldigo.

8.4 Drepturile acordate Clientului în cadrul Acordului sunt, de asemenea, condiționate de următoarele:
 • drepturile oricărui utilizator licențiat pentru a utiliza Serviciile (de exemplu, pe bază de "utilizator numit") nu pot fi partajate sau utilizate de mai mult de o persoană (cu excepția cazului în care licența respectivă este reatribuită în întregime către un alt utilizator autorizat, caz în care utilizatorul autorizat anterior nu va mai avea dreptul de a accesa sau utiliza Serviciile);
 • cu excepția cazurilor expres prevăzute în acest document, nicio parte a Serviciilor nu poate fi copiată, reprodusă, distribuită, republicată, descărcată, afișată, postată sau transmisă în nicio formă sau prin niciun mijloc, inclusiv, dar fără a se limita la, mijloace electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau alte mijloace; și
 • Clientul se angajează să facă toate eforturile rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat al terțelor părți la Servicii.

8.6 Prin prezenta, Clientul acordă Soldigo dreptul de a gestiona anumite date ale Cumpărătorului necesare funcționării Software-ului, iar Soldigo se angajează să proceseze aceste date în conformitate cu politica sa de confidențialitate, actualizată periodic.
8.7 Prin prezenta, Clientul confirmă că este familiarizat cu cerințele sistemului PCI DSS pentru securitatea cardurilor de plată. Clientul trebuie și prin prezenta acceptă să obțină conformitatea cu PCI în modul în care gestionează datele cardurilor de credit ale cumpărătorilor, să contacteze furnizorul său de plăți pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea unui astfel de sistem. Prin prezenta, Clientul recunoaște și este de acord că este în întregime responsabil de obținerea și utilizarea sistemului PCI și, în consecință, Soldigo nu are nicio responsabilitate sau răspundere față de Client în acest sens. Prin prezenta, Clientul despăgubește în totalitate Soldigo pentru utilizarea sau neutilizarea sistemului PCI.

9. Stocare off-line
9.1 Soldigo va păstra copii suficiente, conform așteptărilor curente și evolutive ale industriei, pentru a proteja împotriva distrugerii, pierderii sau modificării neautorizate a site-ului web al Clientului și va institui proceduri de securitate rezonabile pentru a restricționa distrugerea, corupția sau accesul neautorizat la site-ul web, datele și fișierele de date, inclusiv materialele de backup. Este responsabilitatea Clientului să păstreze înregistrări ale datelor sale pentru a asigura un grad mai ridicat de securitate a datelor și pentru a îndeplini orice obligații legale sau reglementări privind păstrarea înregistrărilor, divulgarea sau alte cerințe la care este supus Clientul.

9.2 Soldigo nu face nicio reprezentare și nu își asumă responsabilitatea referitoare la orice cerințe legale sau reglementări la care Clientul poate fi supus și nu acceptă nicio răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor Clientului în acest sens.

10. Întreținerea Serviciilor
10.1 Dacă Clientul constată orice defecțiune în Servicii, acesta va notifica prompt Soldigo. După primirea unei astfel de notificări (sau după primirea unei notificări similare de la un alt client al Soldigo), Soldigo se va strădui în mod rezonabil să remedieze această defecțiune într-un termen rezonabil

10.2 Soldigo nu garantează accesul continuu și utilizarea aspectelor Serviciilor care se bazează pe utilizarea sistemelor terțe, cum ar fi, dar fără a se limita la platforme de socializare, site-uri de listare, motoare de căutare, chat room-uri sau alte platforme, și orice referire la funcționalități din cadrul Serviciilor care depind de funcționarea continuă a acestor sisteme terțe este expres limitată în acest fel.

10.3 În cazul în care Serviciile nu funcționează și există pierdere sau deteriorare a datelor Clientului sau a unei părți a acestora, care nu este rezultatul acțiunilor Clientului, Soldigo va utiliza copiile de securitate pentru a reconstitui datele Clientului gratuit, în cel mai scurt timp posibil după ce Serviciile sunt din nou disponibile pentru utilizare (în conformitate cu prioritățile cunoscute). În orice alt caz, Soldigo poate percepe o taxă rezonabilă pentru reconstituirea datelor Clientului.

10.4 Această clauză stabilește întreaga răspundere a Soldigo pentru orice pierdere sau deteriorare a datelor Clientului cauzată de orice defecțiune în Servicii. Soldigo nu va fi răspunzător pentru orice altă pierdere sau daună suferită sau înregistrată de Client ca rezultat al unei defecțiuni sau a unei erori în Servicii.

11. Conținutul datelor Clientului și al site-ului web
11.1 TClientul se angajează ca datele acestuia pregătite și utilizate în cadrul Serviciilor și pe site-ul web să nu fie sau să conțină nimic ilegal, obscen, blasfemator, amenințător, malefic, discriminatoriu, defăimător, ofensator sau nepotrivit în niciun fel față de scopurile de afaceri ale Soldigo, și să nu încalce drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală ale terților sau să afecteze reputația Soldigo în niciun fel. În plus, Clientul se angajează să se asigure că utilizarea Serviciilor sau conținutul datelor sale nu intră în conflict cu cerințele reglementărilor legale. Deși Soldigo nu își asumă responsabilitatea de a se asigura de conformitatea Clientului cu aceste cerințe, Soldigo își rezervă dreptul de a monitoriza oricare sau toată utilizarea Serviciilor de către Client și de a suspenda parțial sau integral Serviciile în cazul în care Soldigo are suspiciuni rezonabile că utilizarea Serviciilor de către Client ar putea încălca obligațiile Clientului în conformitate cu această clauză. Orice decizie luată de Soldigo în baza acestei clauze poate fi luată la discreția absolută a Soldigo și poate fi aplicată imediat. În cazul în care Soldigo suspendă parțial sau integral Serviciile din motive prevăzute în această clauză, Soldigo nu are obligația de a rambursa nicio parte din taxele plătite de Client pentru Servicii sau o parte a acestora.

11.2 Clientul va despăgubi Soldigo și îl va menține pe Soldigo pe deplin și efectiv despăgubit în legătură cu toate acțiunile, procedurile, cererile, revendicările, daunele și costurile (inclusiv costurile legale pe o bază de despăgubire completă) cauzate Soldigo ca rezultat al oricărei încălcări a angajamentelor menționate mai sus.

12. Drepturi de proprietate intelectuală și informații confidențiale
12.1 Clientul va despăgubi Soldigo în cazul oricărei cereri formulate de către orice terță parte pentru pretinsa încălcare a oricăror drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală care rezultă din stocarea sau procesarea oricăror date ale Clientului prin intermediul Serviciilor.

12.2 Clientul va trata ca fiind confidențiale toate Informațiile Confidențiale furnizate de Soldigo. Aceste obligații nu se extind la orice informații care erau în mod legal în posesia Clientului înainte de începerea negocierilor care au condus la încheierea acestui Acord sau care sunt cunoscute public sau devin cunoscute la o dată ulterioară (cu excepția cazului în care aceasta rezultă dintr-o încălcare a acestei clauze).

13. Garanții
13.1 Clientul recunoaște că Serviciile nu sunt puse la dispoziție pentru a satisface cerințele individuale ale Clientului și, prin urmare, responsabilitatea revine Clientului de a se asigura că facilitățile și funcțiile descrise în Specificație îndeplinesc cerințele Clientului.

13.2 În cazul în care Clientul beneficiază de o perioadă de încercare gratuită, indiferent dacă utilizează sau nu Serviciile în timpul acestei perioade, el recunoaște că a avut oportunitatea de a testa cerințele sale referitoare la Servicii și, continuând să utilizeze Serviciile, Clientul acceptă că Serviciile îndeplinesc facilitățile și funcțiile descrise în Specificație și că Serviciile îndeplinesc cerințele Clientului și sunt adecvate scopului prevăzut.

13.3 Fără a afecta alte prevederi din acest Acord, orice termen sau condiție de garanție exprimată sau implicită prin lege este în mod expres exclusă în măsura cea mai largă posibilă, inclusiv dar fără a se limita la vandabilitatea sau potrivirea pentru un anumit scop a Serviciilor, și este responsabilitatea Clientului de a se asigura că Serviciile îndeplinesc nevoile sale.

14. Încetarea
14.1 Fără a afecta alte prevederi din prezentul Acord, Soldigo poate, la alegerea sa absolută, pune în aplicare imediat rezilierea acestui Acord sau suspendă accesul Clientului la funcționalitățile extinse prin transmiterea unei notificări către Client, în următoarele situații:
 1. Clientul nu plătește suma datorată în conformitate cu termenii acestui Acord și suma respectivă rămâne neplătită timp de 14 zile după primirea unei notificări scrise din partea Soldigo că suma nu a fost plătită;
 2. clientul încalcă în mod substanțial oricare dintre termenii acestui Acord și, în cazul unei încălcări care poate fi remediată, nu remediază încălcarea în termen de 14 zile de la primirea unei solicitări în acest sens din partea Soldigo (solicitarea trebuie să conțină avertismentul privind intenția de reziliere);
 3. numește un administrator judiciar sau un curator special în privința Clientului sau asupra oricărei părți a activității sau a activelor acestuia sau se pronunță o hotărâre de intrare în faliment sau lichidare (în afara adoptării unui plan de reorganizare) sau un tribunal competent emite o astfel de hotărâre sau dacă cealaltă parte devine subiectul înțelegeri voluntară cu creditorii sau încetează sau amenință să înceteze activitatea.

14.2 Orice reziliere a acestui Acord (indiferent de cauză) nu va afecta drepturile sau obligațiile acumulate ale Soldigo, nici nu va afecta intrarea în vigoare sau menținerea în vigoare a oricărei prevederi din prezentul Acord care este expres sau implicit destinată să intre în vigoare sau să continue să fie în vigoare după acea reziliere.

14.3 În cazul în care Acordul se reziliează din culpa Clientului, în special în cazul în care nu a plătit toate taxele datorate la momentul rezilierii, Soldigo are dreptul să restricționeze accesul la Servicii și fără a avea obligația de a returna datele Clientului, cu toate acestea, în aceste circumstanțe, Soldigo va continua să păstreze datele în mod securizat și confidențial.

14.4 În orice caz, Soldigo nu este obligat să păstreze datele Clientului pentru o perioadă mai mare de 3 luni după orice reziliere a acestui Acord, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

15. General
15.1 Clientul nu are dreptul de a atribui sau transfera în alt mod prezentul Acord sau oricare dintre drepturile și obligațiile sale aici, în întregime sau în parte.

15.2 Nici o renunțare la orice drept de către Soldigo în baza acestui Acord nu va fi eficace decât dacă este expres menționată ca o renunțare și este comunicată în scris către Client.

15.3 Orice costuri legale, cheltuieli sau taxe suportate de Soldigo pentru recuperarea plăților restante vor fi plătite de către Client în temeiul unei indemnizații integrale.

15.4 Acest Acord, împreună cu orice documente la care se face referire în el, constituie întregul acord între părți și înlocuiește orice aranjament, înțelegere sau acord anterior între ele referitoare la subiectul pe care îl acoperă.

15.5 Clientul recunoaște și este de acord că, prin încheierea acestui Acord, nu se bazează pe nicio promisiune, asigurare, declarație, reprezentare, garanție sau înțelegere (fie în scris sau nu) a oricărei persoane (fie parte la acest Acord sau nu) referitoare la subiectul acestui Acord, în afara celor expres prevăzute în acest Acord.

15.6 Notificările în cadrul acestui Acord vor fi efectuate în formă scrisă, inclusiv prin e-mail sau prin mesaje de la Soldigo către Client prin intermediul Serviciilor, iar astfel de notificări vor fi considerate livrate instantaneu.

15.7 Acest Acord va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legislația din România. Orice dispută care poate să apară între părți în legătură cu acest Acord va fi soluționată de instanțele române, iar părțile se supun în mod expres jurisdicției exclusive a instanțelor române în acest scop, cu excepția obligației părților de a iniția o rundă de mediere în bună credință înainte de a aduce orice acțiune în fața instanței, în încercarea de a ajunge la o soluționare a disputelor.

15.8 În cazul în care, din orice motiv, una dintre prevederile din acest Acord este considerată ilegală sau inaplicabilă, celelalte prevederi ale acordului vor rămâne în vigoare, cu excepția acestor termeni specifici, sub rezerva opțiunii Soldigo de a rezilia Acordul, în cazul în care Clientul va fi răspunzător doar pentru tarifele conform planului de preț ales proporțional cu perioada utilizată.

15.9 Orice neexecutare sau întârziere a Soldigo în exercitarea oricăror drepturi sau puteri prevăzute în acest contract nu va constitui o renunțare la aceste drepturi sau puteri și nu va afecta dreptul Soldigo de a le exercita ulterior.

16. Forță majoră
16.1 Indiferent de orice altceva prevăzut în acest Acord, Soldigo nu va fi răspunzător pentru nicio întârziere în îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentului Acord, în cazul în care această întârziere este cauzată de circumstanțe dincolo de controlul său rezonabil (inclusiv, fără limitare, orice întârziere cauzată de acțiunea sau omisiunea Clientului), cu condiția ca orice întârziere a unui subcontractant sau furnizor al Soldigo să nu exonereze acea parte de răspundere pentru întârziere, cu excepția cazului în care acea întârziere este dincolo de controlul rezonabil al subcontractantului sau furnizorului în cauză. Sub rezerva ca Soldigo să notifice prompt în scris Clientul cu privire la motivele întârzierii (și durata probabilă a întârzierii), îndeplinirea obligațiilor Soldigo va fi suspendată pe durata persistenței acestor circumstanțe, iar Soldigo va beneficia de o prelungire a termenului de îndeplinire egală cu perioada întârzierii. Cu excepția cazului în care întârzierea este cauzată de acțiunea sau omisiunea Clientului (în cazul în care drepturile, remedierile și răspunderile părților vor fi cele conferite și impuse de celelalte prevederi ale acestui Acord și de lege):
 1. orice costuri rezultate din această întârziere vor fi suportate de către partea care le-a generat;
 2. Soldigo poate, în cazul în care această întârziere continuă mai mult de 2 săptămâni, rezilia prezentul Acord imediat, prin notificare în scris către Client, în cazul în care nicio parte nu va fi răspunzătoare față de cealaltă în temeiul unei astfel de rezilieri;
 3. ambele părți vor depune toate eforturile rezonabile pentru a evita sau a reduce impactul oricărei situații de forță majoră și pentru a relua îndeplinirea obligațiilor lor în temeiul acestui Acord în cel mai scurt timp posibil.

17. Răspundere, limitare și despăgubire
17.1 Clientul va despăgubi Soldigo și va menține Soldigo complet și eficient despăgubită la cerere împotriva oricărei pierderi sau daune aduse oricărei proprietăți sau cauzate oricărei persoane, inclusiv rănire sau deces, cauzate de orice act sau omisiune neglijentă sau încălcare a acestui Acord de către Client, angajații săi, agenții sau subcontractanții.

17.2 Cu excepția cazului în care există vătămare corporală sau decesul unei persoane sau orice altă răspundere care nu poate fi limitată sau exclusă în conformitate cu legea (în cazul în care nu se aplică nicio limită), răspunderea Soldigo în temeiul acestui Acord pentru fiecare eveniment sau serie de evenimente conectate nu va depăși suma plătită de Client către Soldigo în ultimele 12 luni înaintea producerii unui astfel de eveniment sau serie de evenimente

17.3 Indiferent de orice altceva prevăzut în acest Acord, Soldigo nu va fi răspunzătoare în fața Clientului pentru pierderea de profituri sau contracte (cu excepția pierderii nete a veniturilor viitoare ale Soldigo în temeiul acestui Acord), pierderea de reputație sau pentru orice pierdere specială, indirectă, fie că provine din neglijență, încălcare de contract sau din orice altă cauză.

18. Conformitatea cu protecția datelor
18.1 Clientul trebuie să respecte legile privind protecția datelor aplicabile în Uniunea Europeană pentru a reflecta rolul său în calitate de operator de date pentru datele cu caracter personal pe care Clientul le colectează de la utilizatorii săi, fie prin contract, marketing sau alte modalități.

18.2 Prin prezenta, Clientul autorizează Soldigo să acționeze în calitate de unic operator de date în toate scopurile utilizării de către Client a Serviciilor, să proceseze datele cu caracter personal ale utilizatorilor Clientului în toate scopurile legate de furnizarea Serviciilor, având în vedere confidențialitatea utilizatorilor Clientului. Nimic în cadrul acestor termeni nu exonerează Soldigo de propriile sale responsabilități și răspunderi directe în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Clientul recunoaște că datele sale cu caracter personal sunt procesate de Soldigo în conformitate cu Politica de Confidențialitate a Soldigo, care este distinctă de obligațiile Soldigo în calitate de procesator de date al Clientului. În acest sens, Soldigo:
18.2.1 poate prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor Clientului și în orice alt caz în care este obligat să facă acest lucru în conformitate cu legea, inclusiv prin ordonanța oricărui tribunal competent, obligație legală sau reglementară;
18.2.2 poate utiliza un operator de date conform propriului său discernământ și în conformitate cu legile privind protecția datelor;
18.2.3 va prelucra astfel de date în mod securizat.


18.3 Soldigo trebuie să:

18.3.1 asiste Clientul în furnizarea cererilor de acces la date și orice altă asistență în exercitarea drepturilor utilizatorilor Clientului;
18.3.2 asiste Clientul în îndeplinirea obligațiilor sale privind protecția datelor, inclusiv notificarea încălcărilor de securitate a datelor;
18.3.3 permită Clientului să efectueze audituri și inspecții, să furnizeze Clientului orice informații necesare pentru a se asigura că ambele părți își îndeplinesc obligațiile în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și Soldigo va informa imediat Clientul în cazul în care Soldigo este solicitat să facă ceva care încalcă legea privind protecția datelor din UE;
18.3.4 șteargă sau returneze toate datele cu caracter personal ale utilizatorilor Clientului la cererea acestuia la sfârșitul furnizării Serviciilor, cu excepția cazului în care Clientul utilizează Soldigo ca depozit de arhivă sau alte materiale. Soldigo poate percepe Clientului taxe suplimentare de administrare pentru astfel de procesări.

18.4 Clientul trebuie să:

18.4.1 furnizeze în mod constant politici de confidențialitate actualizate și conforme pentru fiecare utilizator al său;
18.4.2 mențină sisteme conforme și să permită Soldigo să inspecteze aceste sisteme pentru a se asigura că sistemele Clientului sunt conforme;
18.4.3 obțină toate datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent;
18.4.4 utilizeze Soldigo ca unic operator de prelucrare a datelor cu caracter personal obținute de la utilizatorii Clientului;
18.4.5 asigure manipularea securizată a prelucrării datelor;
18.4.6 asigure păstrarea înregistrărilor datelor cu caracter personal ale utilizatorilor Clientului după încetarea furnizării Serviciilor în conformitate cu politica sa privind protecția datelor.

18.5 Clientul, prin prezenta, garantează și exonerează Soldigo de orice pierdere sau daune de orice fel, fie directe sau indirecte,, pierderi de profit, pierdere de reputație sau orice alte daune în cazul în care Clientul încalcă legile aplicabile privind protecția datelor.

18.6 Părțile recunosc prin prezenta că transferurile internaționale de date cu caracter personal ale utilizatorilor Clientului pot avea loc în timp ce Clientul își desfășoară activitatea. Prin urmare, în măsura în care celelalte prevederi ale acestui acord nu oferă protecție suficientă pentru transferurile internaționale și în cazul în care protecția țării terțe respective nu este "adecvată", în ceea ce privește toate transferurile în afara SEE, SEE și UE, Clientul este de acord să fie obligat de clauzele contractuale standard aprobate de Comisie, așa cum sunt prevăzute în Anexa 1 a Deciziei Comisiei din 5 februarie 2010 în conformitate cu Directiva 2010/87/UE, care poate fi găsită aici: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF

18.7 Soldigo Srl (Soldigo) este o companie înregistrată în România. Pentru a comunica cu dvs., acest lucru poate duce la transferul datelor cu caracter personal ale clienților în cadrul SEE, SEE și către/de la România. În scopul protejării datelor dvs. cu caracter personal, efectuăm aceste transferuri doar către teritorii pe care autoritățile relevante ale UE le consideră cu protecție "adecvată" și/sau avem încheiate acorduri contractuale pentru protejarea datelor cu caracter personal ale clienților.